Plus notify

plusNotify je aplikace, pomocí které lze posílat formou e-mailu či SMS jakékoliv informace z IS Pohoda. Notifikace lze využít směrem k zákazníkům, interně ve firmě i směrem k dodavatelům či obchodním partnerům. Více informací k tomuto systému naleznete na stránkách výrobce.