Jazz Restaurant

Program JAZZ RESTAURANT obsahuje podporu činností potřebných při běžném provozu restaurace. Software je vhodný pro restaurace, kavárny, vinárny, pizzerie, bary, kluby a pod. Může mít přímou návaznost na ekonomický systém Pohoda.

Skladová agenda

 • umožňuje příjem a výdej surovin a definici receptur pro jednotlivé pokrmy
 • obsahuje agendu pro definici receptur pro jednotlivé pokrmy
 • umožňuje provádět výrobu pokrmů se všemi důsledky pro skladovou evidenci (vyskladnění položek receptury a naskladnění pokrmů)

Sestavy

 • obsahuje mnoho tiskových sestav pro odvod tržby, inventarizaci a analýzu prodeje
 • možnost uživatelských úprav tiskové sestavy pro paragon
 • možnost uživatelských úprav tiskové sestavy bonů pro kuchyňskou tiskárnu

Mobilní zařízení

 • možnost integrace zařízení typu "mobilní PDA číšník"
 • možnost integrace profesionálních terminálů "Orderman"

Agenda restauračních účtů

 • obsahuje agendu restauračních účtů optimalizovanou pro práci s dotykovým displejem
 • zadávání pokrmů číselnými kódy s pomocí klávesnice
 • zadávání pokrmů sejmutím čárového kódu s pomocí čtečky
 • podpora vkládání příloh k pokrmům
 • podpora práce s "dětskou porcí" u pokrmu, definice její procentuální slevy z ceny plné porce
 • podpora tisku objednávek (bonů) na tiskárně v kuchyni (max. 2 tiskárny, například tisk objednávek nápojů na bar)
 • podpora rozdělení případně sloučení restauračních účtů, převod položek mezi účty
 • podpora platby účtu v cizí měně
 • obsahuje "degustační účty" pro vedení konzumace majitele nebo personálu
 • podpora změny cenové hladiny při uzavírání účtu pro vybrané uživatele
 • podpora udělení individuální slevy v procentech (nebo absolutní) na danou položku restauračního účtu
 • podpora použití uživatelsky definovatelné grafické mapy stolů při založení nového účtu. Pro větší provozovny má mapa možnost segmentace na jednotlivé části provozovny (restaurace, jídelna, zahrádka, sklípek, salónek, ...)
 • uživatelsky definovaná velikost tlačítek pro práci s dotykovým displejem

Agenda zákaznických účtů

 • vedení "kreditních zákaznických účtů" pro stálé nebo VIP zákazníky
 • vedení "slevových zákaznických účtů" pro stálé nebo VIP zákazníky
 • vedení "bonusového programu" pro zákazníky
 • identifikace zákazníka číslem, kartou s čárovým kódem nebo magnetickou kartou

Rezervační agendy

 • agenda rezervace stolů včetně grafického znázornění ve formě štaflí
 • agenda rezervace ostatních zařízení (salónky, kulečník, bowling, …) včetně grafického znázornění ve formě štaflí

Ostatní vlastnosti

 • aplikace může obsahovat několik stanic (pokladních míst), které můžou mezi sebou sdílet restaurační účty
 • obsahuje agendu Předávací inventura (zrcadlo, hárek) pro předání skladu při změně směny
 • spolupráce se systémem Jazz Hotel ve smyslu převodu restauračních účtů na účet hotelový

Zabezpečení aplikace

 • volitelné přihlašování personálu z klávesnice heslem
 • volitelné přihlašování a odhlašování personálu magnetickou kartou nebo kartou s čárovým kódem
 • volitelné automatické odhlašování personálu při nečinnosti
 • nastavitelné omezení přístupu k funkcím programu pro každého uživatele
 • volitelný časový zámek na položky vložené položky do restauračního účtu (po určité době od vložení je může smazat pouze administrátor)
 • volitelné zaznamenávání operací mazání
 • volitelné zaznamenávání operací týkajících se denní uzávěrky