Jazz hotel

Program JAZZ HOTEL podporuje vedení agendy recepce ubytovacího zařízení. Je určen pro menší a střední hotely, penziony, ubytovny a jiná zařízení hotelového typu.

Rezervace ubytování

 • agenda rezervace pokojů včetně grafického znázornění ve formě štaflí
 • rezervace lze vkládat přímo do štaflí v grafickém režimu
 • dělení rezervací na potvrzené a nepotvrzené
 • možnost vystavení předpisu pro ubytování a následné vystavení zálohové faktury

Sestavy

 • obsahuje mnoho tiskových sestav pro odvod tržby, inventarizaci a analýzu prodeje
 • tisk knihy ubytovaných
 • generování elektronických výstupů pro cizineckou a pohraniční policii
 • příprava podkladů pro Čtvrtletní výkaz o hostech pro ČSÚ
 • podpora tisku sestav pro správu a odvod ubytovacích nebo jiných místních poplatků

Agenda hotelových účtů

 • umožňuje vedení hotelových účtů, jejich zatěžování
 • uzavírání účtů formou prodejky nebo faktury
 • zadávání položek účtů číselnými kódy s pomocí klávesnice
 • evidence ubytovaných osob
 • evidence kaucí vybíraných při nástupu na ubytování
 • vedení účtu v Kč nebo v cizí měně
 • podpora platby účtu v cizí měně
 • možnost spojení a hromadné fakturace několika účtů
 • podpora udělení individuální slevy v procentech (nebo absolutní) na danou položku restauračního účtu
 • podpora změny cenové hladiny při uzavírání účtu pro vybrané uživatele

Skladová agenda

 • umožňuje definici skladových karet pro položky, kterými jsou nádledně zatěžovány hotelové účty

Agenda zákaznických účtů

 • vedení "kreditních nebo debetních zákaznických účtů" pro stálé zákazníky

Hromadné operace

 • vyhledávání vhodného ubytování pro větší skupiny osob na základě daných parametrů
 • možnost manuální úpravy výsledku hledání
 • vytvoření rezervace nebo hotelového účtu na základě výsledku hledání

Zabezpečení aplikace

 • volitelné přihlašování personálu z klávesnice heslem
 • volitelné přihlašování a odhlašování personálu magnetickou kartou nebo kartou s čárovým kódem
 • nastavitelné omezení přístupu k funkcím programu pro každého uživatele

Rezervační agendy

 • agenda rezervace ostatních zařízení (sportoviště, bazén, sauna, ...) včetně grafického znázornění ve formě štaflí